Digitaal je samenwerking organiseren en communiceren

VISI is een open standaard voor digitale communicatie. Met behulp van VISI bepaal je wanneer (proces), wie (rol), wat (informatie), aan wie (rol) aanlevert. Daardoor weet je van elkaar waar je aan toe bent. Je bent vrij om je samenwerking de vorm te geven die je wilt. Wijzigingen in de samenwerkingsafspraken zijn altijd traceerbaar. VISI helpt je vervolgens bij het nakomen van je afspraken. Je weet altijd welke acties jij, of de ander, nog moet uitvoeren. Je weet of je bericht aangekomen is. Overdracht van werk, van de ene naar de andere medewerker, gaat naadloos. De communicatie is terug te vinden voor alle betrokkenen, zonder wederzijdse afhankelijkheid. Bij een geschil is meteen duidelijk hoe de samenwerking is verlopen.

Meer over VISI

Praktijkvoorbeelden en projecten

Project technische documentatie

De technische documentatie van VISI is zeer omvangrijk. Voor de ingewijde gebruikers is dit geen probleem, voor nieuwkomers is het moeilijk om overzicht te krijgen. Daarom wordt de technische documentatie op Github verbeterd.

Project herijking VISI

Waarom is het moeilijk om VISI in bestaande software te implementeren? Hoe kunnen we VISI zo inrichten dat dit wel mogelijk is? Dat onderzoekt het project “Herijking VISI”.

Stappenplan voor implementatie

Implementatie van VISI (en BIM in het algemeen) vraagt niet alleen de inkoop van de juiste ict middelen; ook aan processen, mens en cultuur moet worden gewerkt. In dit stappenplan kun je lezen, hoe je hiermee kunt starten.

Praktijkvoorbeeld Rijkswaterstaat

RWS past VISI inmiddels in ruim 65 projecten toe, met succes! Afgelopen jaar is bij evaluaties de communicatie geanalyseerd. Welke aandachtspunten komen hieruit naar voren?

Uitgelicht

Waarom we VISI willen herijken

Welke rol speelt VISI in het palet van open standaarden? En hoe moeten we deze standaard inrichten, zodat deze breed toepasbaar wordt in applicaties voor de bouw? Deze vragen staan centraal bij de herijking van VISI. Belangrijkste aanleidingen zijn de ingrijpende wijzigingen in het digitale landschap sinds de lancering van deze open standaard (20 jaar geleden), en uitbreiding van softwareleveranciers. 

Blog - Hoeveel uitwisselformaten heeft de Nederlandse bouwsector nodig?

Waarom zou je voor elke specifieke toepassing een uitwisselformaat afspreken? Kan het BIM Loket daar geen richtlijn voor geven? Elisabeth de Vries (productmanager VISI, COINS en ICDD) probeert in deze blog duidelijk te maken waarom niet. 

Nieuws

Architectenmiddag: veel creatieve ideeën voor verbeteren digitaal samenwerken
24 mei 2023
Architectenmiddag: veel creatieve ideeën voor verbeteren digitaal samenwerken
Dat zowel digiGO als IT consultant ValueBlue gepassioneerd zijn om de architectuurpraktijk in de gebouwde omgeving te verbeteren en zo de digitale samenwerking naar een hoger plan te brengen, bleek 23 mei tijdens de Architectenmiddag die zij samen organiseerden.
Volop aandacht voor actuele thema’s tijdens beheerdersdag 2023
23 mei 2023
Volop aandacht voor actuele thema’s tijdens beheerdersdag 2023
‘Hé Chat GPT, kun je een huis voor me ontwerpen?’ Zo luidde de prikkelende titel van een van de drie workshops op 17 mei, tijdens de digiGO BIM Loket Beheerdersdag. Een dag waarop we met plezier terugkijken, want er werd volop genetwerkt en uit de reacties blijkt dat de deelnemers met een ‘rugzak’ vol tips en inzichten naar huis gingen.

Houd mij op de hoogte

Met de digiGO BIM Loket nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen rond digitale samenwerking in de gebouwde omgeving. Onze nieuwsbrief verschijnt zes tot acht keer per jaar.

Beheer VISI

Beheer VISI

Productmanager van VISI is Jan-Pieter Eelants, hij coördineert het beheer van deze open BIM-standaard, in nauwe samenwerking met de VISI community en diverse commissies. Rechtstreeks contact opnemen? Klik dan hier.