Veelgestelde vragen

Wanneer gebruik je VISI?

Je gebruikt VISI, als het belangrijk is om afspraken op tijd na te komen, je afhankelijk bent van elkaars werk of als je formele afspraken uit een contract wilt nakomen. Als het gaan om samenwerken tussen twee organisatie gebruik je VISI als het belangrijk is dat beide partijen weten wat de status is van het werk en de goedkeuring en betaling van werkzaamheden. Voor overheden is VISI daarnaast een manier om besluiten goed vast te leggen, zodat deze traceerbaar zijn, conform de archiefwet.

Wat is een veelvoorkomend obstakel voor gebruik van VISI?

Voor gebruikers: Omdat VISI zo flexibel is, en je werkelijk alle samenwerkingen en informatie erin kunt opnemen, is een investering nodig om VISI in gebruik te nemen. Je moet van te voren je samenwerking goed vormgeven, wat tijd kost.

Voor softwareleveranciers: Omdat VISI zo flexibel is, en je werkelijk alle samenwerkingen en informatie erin kunt opnemen, is een investering nodig om een applicatie te maken die VISI gecertificeerd kan worden. Ook blijkt het in de praktijk erg lastig, om VISI in een bestaande applicatie in te bouwen. In het project “Herijking VISI” wordt onderzocht, hoe de implementatie van VISI beter kan worden ondersteund.

Wat is het VISI keurmerk?

Om VISI toe te passen, heb je software nodig. BIM loket toetst VISI compatibele software op VISI functionaliteit en betrouwbare uitwisseling van VISI berichten. Goedgekeurde software krijgt het VISI Keurmerk.

Welke leveranciers hebben een VISI keurmerk?

Leveranciers met VISI-keurmerk zijn:

Wat is een raamwerk?

In het raamwerk leg je vast welke rollen, taken en verantwoordelijkheden er zijn, over welke onderwerpen je wilt communiceren, welke informatie je van elkaar verwacht, en op welke termijnen je reactie verwacht van de ander. Het raamwerk is daarmee het sjabloon voor de samenwerking.

Wat is een rol?

In de VISI-systematiek zijn verantwoordelijkheden en taken niet toegekend aan functionarissen binnen partijen, maar aan rollen. Dit is gedaan omdat in samenwerkingsverbanden weliswaar steeds dezelfde rollen voorkomen maar functionarissen nogal eens meerdere rollen kunnen vervullen, of van rol kunnen wisselen.

Wat is een persoonsgebonden bericht?

In het persoonsgebonden bericht leg je vast wie welke rol heeft. Als iemand in de loop van je samenwerking wordt vervangen, verander je het persoonsgebonden bericht. Zo kan de softwareleverancier voor je regelen, dat een nieuwe medewerker alle berichten kan vinden die van belang zijn, ook de berichten die de voorganger heeft verstuurd en ontvangen.

Wat is een transactie?

Wanneer twee rollen berichten uitwisselen is er sprake van een ‘transactie’. Elke transactie kent een initiator (de rol die de transactie start) en een executor (de rol die de transactie uitvoert). Binnen één transactie wordt een taak afgesproken, uitgevoerd en opgeleverd. Binnen een transactie zijn berichten opgenomen die nodig zijn om de formele communicatie over deze taak te kunnen afhandelen.