Praktijkvoorbeelden en projecten

Project technische documentatie

De technische documentatie van VISI is zeer omvangrijk. Voor de ingewijde gebruikers is dit geen probleem, voor nieuwkomers is het moeilijk om overzicht te krijgen. Daarom wordt de technische documentatie op Github verbeterd.

Project herijking VISI

Waarom is het moeilijk om VISI in bestaande software te implementeren? Hoe kunnen we VISI zo inrichten dat dit wel mogelijk is? Dat onderzoekt het project “Herijking VISI”.

Stappenplan voor implementatie

Implementatie van VISI (en BIM in het algemeen) vraagt niet alleen de inkoop van de juiste ict middelen; ook aan processen, mens en cultuur moet worden gewerkt. In dit stappenplan kun je lezen, hoe je hiermee kunt starten.

Praktijkvoorbeeld Rijkswaterstaat

RWS past VISI inmiddels in ruim 65 projecten toe, met succes! Afgelopen jaar is bij evaluaties de communicatie geanalyseerd. Welke aandachtspunten komen hieruit naar voren?