Home Standaarden en richtlijnen Open BIM-standaarden

 

NL/SfB is een classificatie van bouwdelen en installaties (‘elementen’ genoemd). In de bouw- en installatiebranche wordt deze standaard veel toegepast bij het ontwerpen, realiseren en beheren van gebouwen. NL/SfB wordt al jarenlang gebruikt om lagen en objecten te coderen in BIM en CAD-systemen en om informatie van leveranciers van bouwproducten te ordenen. Ook wordt de codering gebruikt in (NEN-)normen voor onder andere bouwkostenbegrotingen en conditiemeting van gebouwen en installaties.

NL/SfB digitaal

NL/SfB kent een lange historie en heeft zijn wortels in het analoge tijdperk. In het verleden zijn door een gebrek aan actueel beheer verschillende NL/SfB dialecten ontstaan. Om deze verwarring weg te nemen heeft het BIM Loket samen met STABU (in 2020 opgegaan in Ketenstandaard Bouw en Techniek) en BNA een volledige lijst digitaal gepubliceerd, die is afgestemd op de gedrukte uitgave. Deze basislijst is als download beschikbaar. 

Update installatietechniek

Al enige tijd leefde in de markt de vraag naar een actualisering van de installatietechnische hoofdstukken van NL/SfB. Daarmee moet de veelgebruikte classificatie beter aansluiten bij de huidige stand van techniek en gebruik. Eind vorig jaar is deze update beschikbaar gekomen, waarbij de hoofdstukken 5- en 6- zijn aangepast. De vernieuwde versie is naast de oude versie beschikbaar op onze website. Meer informatie over de update vindt u hier.

Beheer

Sinds 2015 had het BIM Loket een licentie van het CIB (Conseil International du Bâtiment) om de classificatiestandaard NL/SfB in Nederland te distribueren. Op 11 juni 2018 droeg het CIB het intellectueel eigendom van de NL/SfB over, waarmee de NL/SfB volledig in beheer is gekomen bij het BIM Loket. Dit geeft het BIM Loket de mogelijkheid om NL/SfB actief te beheren volgens de eigen normen, gebaseerd op de BOMOS richtlijnen voor open standaarden. Dat wil zeggen open, transparant, met voldoende invloed van gebruikers en laagdrempelig beschikbaar. Het beheer van de NL/SfB wordt in opdracht van het BIM Loket uitgevoerd door Ketenstandaard Bouw en Techniek.

NL/SfB classificatie en NEN2699

Sinds de oprichting van het BIM Loket in 2015 is de NL/SfB-classificatie één van open standaarden die de stichting onder haar hoede heeft. Hoewel de basis voor de huidige classificatie al 70 jaar geleden werd gelegd, wordt de NL/SfB in de gehele bouwkolom nog zeer veel toegepast. Juist nu ook in het kader van BIM (Digital construction) vormt de classificatie een uitstekende basis. Veel bedrijven hebben geïnvesteerd in digitale objectenbibliotheken, calculatiesystemen, systematiek bij Technisch Beheer en exploitatie e.d. die zijn gebaseerd op de NL/SfB. Ook diverse NEN-normen zijn gebaseerd op of maken gebruik van de classificatie. Eén van die normen is de NEN2699 “Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken – Begripsomschrijvingen en indeling”. De meest recente versie van deze norm is uitgebracht op 1 maart 2017. Een andere veel gebruikte norm is NEN2767 voor conditiebepaling van objecten in de expoitatiefase, waarbij eveneens de NL-SfB codering wordt gehanteerd.

White Paper: visie op het (toekomstig) gebruik van NL/SfB

Kunnen we de NL/SfB-classificatie geschikt maken voor nieuwe toepassingen gericht op het coderen van objecten in BIM-modellen? Of zal dit gezien de enorme legacy van deze standaard op te veel weerstand stuiten, en kunnen we ons beter richten op andere (bestaande of te ontwikkelen) systemen die daarvoor beter geëigend zijn? Op grond van deze kernvragen heeft de Beheercommissie NL/SfB een visie geformuleerd en vastgelegd in een White Paper. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de commissie vindt dat de NL/SfB classificatie beschikbaar moet blijven.

Download hier de White Paper NL/SfB

Deel deze pagina: