Aansluiting NL/SfB en STABU


Binnen Ketenstandaard is het project gestart om de aansluiting tussen de STABU Werksoorten en NL/SfB functionele gebouwdelen te realiseren. Het grootste deel van het grondwerk is reeds gedaan, naar verwachting is deze koppeling op relatief korte termijn volledig beschikbaar.