Voorgeschiedenis

 De NL/SfB is een classificatiemethodiek met een lange geschiedenis. De oorspronkelijke Zweedse SfB classificatie dateert van 1947. De classificatie kent vijf tabellen:

Tabel 1 meest gebruikt

In de praktijk wordt vrijwel alleen tabel 1 gebruikt; spreekt men in de bedrijfstak over NL/SfB, dan bedoelt men Tabel 1 – Functionele gebouwelementen. Lange tijd heeft de NL/SfB in Nederland vooral gefunctioneerd als basis voor documentatiesystemen voor bouwproducten. 

In 1991 heeft de BNA een aangepaste NL/SfB-classificatie gepubliceerd met de ondertitel “Elementenmethode ’91”, als basis voor het maken van elementenbegrotingen. Als zodanig wordt de classificatie anno 2020 nog steeds veelvuldig toegepast in de ontwerpfasen van bouwprojecten. Daarnaast vormt de classificatie een belangrijke basis voor een aantal NEN-normen, waar onder: