IFC-NL/SfB-mapping


In de wereld van BIM is IFC een belangrijke (open) standaard voor uitwisseling van modelinformatie. Deze standaard wordt beheerd door buildingSMART international.

Classificaties zijn werkmethoden die in elk land verschilt. Deze classificaties worden in meer of mindere mate gekoppeld aan IFC. Vanuit Nederland zijn meerdere initiatieven om NL/SfB aan IFC te koppelen bij elkaar gebracht om éénduidigheid in deze opzet te krijgen.

Een eerste versie van deze koppeling zal al bijdragen aan meer éénduidige uitwisseling van objectinformatie, waarbij doorontwikkeling zal leiden tot grotere efficiëntie en interoperabiliteit.