Organisatie beheer

Sinds 2015 had het BIM Loket een licentie van het CIB (Conseil International du Bâtiment) om de classificatiestandaard NL/SfB in Nederland te distribueren. Op 11 juni 2018 droeg het CIB het intellectueel eigendom van de NL/SfB over, waarmee de NL/SfB volledig in beheer is gekomen bij het BIM Loket. 

Dit geeft het BIM Loket de mogelijkheid om NL/SfB actief te beheren volgens de eigen normen, gebaseerd op de BOMOS richtlijnen voor open standaarden. Dat wil zeggen open, transparant, met voldoende invloed van gebruikers en laagdrempelig beschikbaar. 

Het beheer van de NL/SfB wordt in opdracht van het BIM Loket uitgevoerd door Ketenstandaard Bouw & Techniek. De coördinatie is in handen van Radboud Baaijen, e-mail: radboud.baayen@digigo.nu.

Twee commissies en een gebruikersplatform nemen eventuele wensen vanuit de community mee in het dagelijks beheer van NL/SfB: