Downloads

Database

NL/SfB is nu ook beschikbaar als database. Deze is te raadplegen als viewer via nlsfb.ketenstandaard.nl met een Google of Microsoft account, of nadat er een account is aangemaakt via de website van Ketenstandaard. 

White Paper: visie op het (toekomstig) gebruik van NL/SfB

Kunnen we de NL/SfB-classificatie geschikt maken voor nieuwe toepassingen gericht op het coderen van objecten in BIM-modellen? Of zal dit gezien de enorme legacy van deze standaard op te veel weerstand stuiten, en kunnen we ons beter richten op andere (bestaande of te ontwikkelen) systemen die daarvoor beter geƫigend zijn? Op grond van deze kernvragen heeft de Beheercommissie NL/SfB een visie geformuleerd en vastgelegd in een White Paper. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de commissie vindt dat de NL/SfB classificatie beschikbaar moet blijven.

NL/SfB digitaal

NL/SfB kent een lange historie en heeft zijn wortels in het analoge tijdperk. In het verleden zijn door een gebrek aan actueel beheer verschillende NL/SfB dialecten ontstaan. Om deze verwarring weg te nemen heeft het BIM Loket samen met STABU (in 2020 opgegaan in Ketenstandaard Bouw en Techniek) en BNA een volledige lijst digitaal gepubliceerd, die is afgestemd op de gedrukte uitgave. Deze basislijst is als download beschikbaar. 

Update installatietechniek

Al enige tijd leefde in de markt de vraag naar een actualisering van de installatietechnische hoofdstukken van NL/SfB. Daarmee moet de veelgebruikte classificatie beter aansluiten bij de huidige stand van techniek en gebruik. Eind vorig jaar is deze update beschikbaar gekomen, waarbij de hoofdstukken 5- en 6- zijn aangepast. De vernieuwde versie is naast de oude versie beschikbaar op onze website. Meer informatie over de update vindt u hier.