Projecten

NL/SfB database

Nu de NL/SfB weer actief wordt beheerd is de stap genomen om deze onder te brengen in een database omgeving waar de markt toegang toe kan krijgen op verschillende manieren. 

IFC-NL/SfB-mapping

Vanuit Nederland zijn meerdere initiatieven om NL/SfB aan ifc te koppelen bij elkaar gebracht om éénduidigheid in deze opzet te krijgen.

Uitbreiding molens

In samenwerking met een groep molen experts is door de expertcommissie NL/SfB een uitbreiding gerealiseerd om het ‘gaande werk’ van molens te kunnen classificeren. 

Aansluiting NL/SfB en STABU

Binnen Ketenstandaard is het project gestart om de aansluiting tussen de STABU Werksoorten en NL/SfB functionele gebouwdelen te realiseren.