Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Standaarden > NL-SfB

NL-SfB

NL/SfB is een classificatie van bouwdelen en installaties (‘elementen’ genoemd). Het is een standaard voor de bouw- en installatiebranche en wordt veel gebruikt bij het ontwerpen, realiseren en beheren van gebouwen.

NL/SfB wordt onder andere gebruikt om lagen en objecten te coderen in BIM en CAD-systemen en om informatie van leveranciers van bouwproducten te ordenen. De standaard wordt ook toegepast in (NEN-)normen voor onder andere bouwkostenbegrotingen en conditiemeting van gebouwen en installaties. De methode omvat ook (minder gebruikte) tabellen voor Ruimtelijke voorzieningen, Constructiemethoden, Activiteiten, kenmerken en eigenschappen.

Level 1:
Deze semantische standaard is gericht op ordening van en documentatie over bouw- en installatiedelen. NL/SfB wordt al tientallen jaren gebruikt: de mate van ICT-integratie in het bouwproces is weinig relevant voor het functioneren van deze standaard. Hoewel de classificatie in de praktijk veelvuldig en breed wordt toegepast in BIM-projecten, is de NL/SfB niet echt toegesneden op de BIM-werkwijze. De NL/SfB staat als in aanleg document-georiënteerde standaard daarom op het onderste level.

Digitale versie
NL/SfB kent een lange historie en heeft zijn wortels in het analoge tijdperk. Een officiële digitale versie bestond tot voor kort niet. Wel waren door de jaren heen veel variaties ontstaan op de officiële basislijst van de NL/SfB-codering. Om de verwarring weg te nemen heeft het BIM Loket daarom samen met STABU en BNA een volledige lijst digitaal gepubliceerd, die volledig is afgestemd op de gedrukte uitgave. Deze basislijst is als download beschikbaar.

Downloads

Beheer
Sinds 2015 had het BIM Loket een licentie van het CIB (Conseil International du Bâtiment) om de classificatiestandaard NL/SfB in Nederland te distribueren. Op 11 juni 2018 droeg het CIB het intellectueel eigendom van de NL/SfB over, waarmee de NL/SfB volledig in beheer is gekomen bij het BIM Loket. Dit geeft het BIM Loket de mogelijkheid om NL/SfB actief te beheren volgens de eigen normen, gebaseerd op de BOMOS richtlijnen voor open standaarden. Dat wil zeggen open, transparant, met voldoende invloed van gebruikers en laagdrempelig beschikbaar. Het beheer van de NL/SfB wordt in opdracht van het BIM Loket uitgevoerd door STABU.

Aanspreekpunt NL/SfB namens BIM Loket: ir. R.H. Baayen, STABU.
NL/SfB classificatie en NEN2699
Sinds de oprichting van het BIM Loket in 2015 is de NL/SfB-classificatie één van open standaarden die de stichting onder haar hoede heeft. Hoewel de basis voor de huidige classificatie al 70 jaar geleden werd gelegd, wordt de NL/SfB in de gehele bouwkolom nog zeer veel toegepast. Juist nu ook in het kader van BIM (Digital construction) vormt de classificatie een uitstekende basis. Veel bedrijven hebben geïnvesteerd in digitale objectenbibliotheken, calculatiesystemen, systematiek bij Technisch Beheer en exploitatie e.d. die zijn gebaseerd op de NL/SfB. Ook diverse NEN-normen zijn gebaseerd op of maken gebruik van de classificatie. Eén van die normen is de NEN2699 “Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken – Begripsomschrijvingen en indeling”. De meest recente versie van deze norm is uitgebracht op 1 maart 2017. Een andere veel gebruikte norm is NEN2767 voor conditiebepaling van objecten in de expoitatiefase, waarbij eveneens de NL-SfB codering wordt gehanteerd.
 
Aanpassing en uitbreiding van de NL/SfB classificatie
Een bekend probleem van de NL/SfB-classificatie is, dat deze maar beperkt bruikbaar is voor de indeling van technische installaties. Het is vaak onduidelijk hoe moderne installatiesystemen kunnen worden ondergebracht in de ‘klassieke’ NL/SfB. In het kader van de herziening van de NEN2699 is daarom een voorstel gedaan voor noodzakelijke aanpassing en uitbreiding van met name de coderingen en omschrijvingen van de klassen voor technische installaties (W en E).
 
Deze uitbreiding is nu beschikbaar als betaversie, uitgewerkt op niveau van 3 posities. Begin 2019 wordt de uitwerking op 4 posities afgerond. Binnengekomen commentaar wordt hierin meegenomen. Dien uw commentaar in voor 31 maart 2019.
U kunt de betaversie hier downloaden.