OTL Zuidasdok

Begin 2016 voerde de gemeente Amsterdam een verkenning uit naar de mogelijkheden om CB-NL in te zetten bij de ontwikkeling van een Object Type Library (OTL) voor het project Zuidasdok. 

Objecten gekoppeld aan CB-NL concepten

Onderzocht werd of de inzet van CB-NL kon helpen om de ontwikkeling van een OTL te versnellen. Vanwege de zeer positieve bevindingen heeft de gemeente Amsterdam, besloten om CB-NL daadwerkelijk te gaan inzetten. 

De objecten uit de lijsten van de Amsterdamse organisatieonderdelen Waternet, Metro & Tram en Verkeer & Openbare Ruimte, zijn gekoppeld aan CB-NL. Dat wil zeggen dat van elk object is aangegeven met welk concept in CB-NL deze overeenkomt, of daarvan een verbijzondering (subtype) is. Dit noemen we mapping. De verschillende objectenlijsten konden nu door deze mappings aan elkaar worden verbonden in een heldere structuur op basis van CB-NL. De dubbelingen konden er zo ook worden uitgehaald. Ook is een gezamenlijke OTL gemaakt voor het projectdeel van Rijkswaterstaat en van Prorail.

Door deze werkwijze kon Amsterdam op een snelle manier een eigen objecttypebibliotheek vormen voor het project. Dit was nodig voor de digitale gegevensleveringen door de aannemers tijdens de bouw en bij de oplevering. Amsterdam heeft de resultaten van het project gebruikt als opstap naar een OTL, die de basis vormt voor het beheer van de bezittingen van de gemeente Amsterdam.