Asfaltverhardingen


Het tweede proefproject waarbij gekeken is naar mogelijkheden van koppeling van een OTL met CB-NL, gaat over een serie asfaltverhardingen. Aan dit project nemen provincie Gelderland en Rijkswaterstaat deel.

De betrokken bouwonderneming is Boskalis, die tevens trekker is van het PIM (Pavement Information Modelling). Het gaat hier om de overdracht van informatie over uitgevoerde asfaltverhardingen op rijkswegen en provinciale wegen. Daarvoor is een koppeling nodig van een PIM-OTL met de informatiebehoefte (lees OTL) van de opdrachtgevers. 

NEN2767

De OTL van Gelderland is gebaseerd op de standaard IMBOR (InformatieModel Beheer Openbare Ruimte), die van Rijkswaterstaat is gebaseerd op de decomposities van de NEN2767. In dit project wordt nagegaan hoe de informatie uit PIM op eenduidige wijze opgeleverd kan worden aan twee verschillende opdrachtgevers, gekoppeld aan hun OTL’s en informatiebehoefte.