Over CB-NL

Wat is CB-NL?

CB-NL is geen nieuwe producten- of objectenbibliotheek. CB-NL zit op taalniveau: het gaat om de ontwikkeling van een definiërende en uniformerende taal. Deze 'taal' komt als het ware tussen bestaande standaarden, normen en object-/productbibliotheken in te staan. De CB-NL is een digitale beschrijving van generieke, herbruikbare concepten (typen of soorten), die betrekking hebben op:

De beschrijving geldt bovendien gedurende de hele levenscyclus. Ofwel: CB-NL wordt een digitaal woordenboek voor de bouw, eenvoudig bruikbaar voor elke gebruiker. En: gratis beschikbaar voor iedereen via het web.

CB-NL 2.0

In 2021 is met het project 'Kernmodel CB-NL' gewerkt aan een gewijzigde opzet en inhoud van CB-NL. Zo wordt de inhoud van CB-NL in overeenstemming gebracht met de nieuwe norm NEN 2660: Regels voor Informatiemodellering van de Gebouwde Omgeving. Dit project is uitgevoerd als 'Versnellingsproject', onder de vlag van digitaliseringsbeweging digiGO.

In dit project wordt een onderscheid gemaakt tussen de thesaurus (woordenboek) en het Kernmodel. De thesaurus bestaat geeft definities en een zwakke taxonomie (skos). Het Kernmodel maakt gebruik van een deel van de begrippen uit de thesaurus, die aan elkaar zijn gekoppeld via een sterke taxonomie (rdfs). Deze taxonomie van het Kernmodel is zo een directe uitbreiding van de NEN 2660.

Op deze wijze kunnen andere standaarden, zoals NEN 2767, IMBOR en IFC aan CB-NL worden gelinkt (met behulp van linksets), en via CB-NL aan elkaar. Via onderstaande links lees je meer over het project Kernmodel CB-NL.

Bekijk de video over het CB-NL Kernmodel

Aanleiding/voorgeschiedenis

Bij het uitwisselen van digitale objectgegevens tussen partijen (via BIM) gaat er veel mis. Verschillende definiëring, beschrijvingen en interpretaties door betrokken partijen leiden ertoe dat bouwpartijen in de sector een verschillende taal ‘spreken’. Hierdoor zijn objectgegevens niet efficiënt (geautomatiseerd) herbruikbaar.

Dit staat ketenintegratie en de verdere implementatie van BIM in de weg. Er is overduidelijk behoefte aan één gestandaardiseerde taal voor de hele sector, en verbinding tussen de open BIM-standaarden. ‘De Nederlandse conceptenbibliotheek voor de gebouwde omgeving’, ofwel CB-NL, heeft de definiëring van deze taal en verbinding tot doel.

Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden, is CB-NL in enkele projecten toegepast. Zie pagina Projecten.