Aanleg viaduct A15


Toetsing (verificatie en validatie) van het projectresultaat is gedaan in twee praktijkprojecten om de uitwisseling met behulp van een OTL gekoppeld aan CB-NL te testen in de praktijk. De Klankbordgroep is bij de start van de pilot en tijdens het project geconsulteerd over de aanpak. Op deze manier hebben we geborgd dat de keuzen in het project aansluiten bij wat in de markt gerealiseerd kan worden.

Koppeling met Kernmodel CB-NL

Het eerste project is van de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat. Het gaat hier om een viaduct van een rijksweg over een provinciale weg (project VIA15). De uitvoerende partij is Besix Nederland, zij hebben hierbij gebruik gemaakt van software en NEN 2660-2 ondersteuning door Semmtech en Neanex. De informatiebehoefte van de opdrachtgevers is uitgewerkt in een overzicht en vervolgens zijn de OTL’s van de opdrachtgevers (deels) gekoppeld aan het Kernmodel CB-NL. 

Op basis hiervan kan de opdrachtnemer zijn OTL koppelen aan het Kernmodel CB-NL en vervolgens een informatielevering doen aan twee verschillende opdrachtgevers met ieder hun eigen informatiewensen. Hierbij is de gedachte: alles wat via de CB-NL loopt is herbruikbaar voor andere projecten waar opdrachtgevers het kernmodel volgen. De hoeveelheid maatwerk, en dus de kosten van informatieoverdracht, wordt hiermee beperkt.

In het project is er nog geen directe koppeling gemaakt met CB-NL, dat zal in een vervolgproject uitgetest worden.