Downloads

Use Cases CB-NL

De use cases waarvoor CB-NL potentieel geschikt is staan in dit werkdocument: https://bimloket.github.io/CB-NL/usecases

CB-NL 2.0

De spelregels die gebruikt zijn bij het opstellen van CB-NL 2.0 staan in dit werkdocument: https://bimloket.github.io/CB-NL/spelregels 

Tijdelijke viewers ter ondersteuning ontwikkeling

Omdat het model van CB-NL zo anders is geworden, kon de oude viewer helaas niet meer gebruikt worden. Er zijn op dit moment alleen twee ontwikkel viewers:

Pilot uitwisseling gegevens over asfaltverhardingen

In 2022 heeft een pilot plaatsgevonden waarin informatie over asfaltverhardingen wordt uitgewisseld met behulp van CB-NL. De bevindingen staan in dit document: https://bimloket.github.io/CB-NL/pilotasfalt