Beheercommissie CB-NL/ICDD

 De beheercommissie is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van CB-NL.

Beheercommissie CB-NL/ICDD

Jaap Bakker
Rijkswaterstaat, voorzitter
jaap.bakker@rws.nl
Niels Reyngoud
Provincie Gelderland
n.reyngoud@gelderland.nl
Dennis Mollet
Bouwend Nederland
d.mollet@bouwendnederland.nl
Peter Zwakhals
Techniek Nederland
p.zwakhals@technieknederland.nl