Praktijkvoorbeeld Gelderland


Controle en validatie van areaalgegevens vanuit opdrachtnemer

Hoe krijg je na afloop van projecten zo snel mogelijk actuele, betrouwbare en complete data in de beheersystemen van de provincie? Met die vraag gaat provincie Gelderland aan de slag.

Initiatief

Provincie Gelderland wil de verantwoordelijkheid voor het opleveren van data (geometrie, areaalgegevens en documenten) beleggen bij de opdrachtnemers van projecten. Om dit te laten slagen krijgen opdrachtnemers voor aanvang van een project een COINS 2.0 container met daarin de geometrie en areaalgegevens van het projectgebied (as-is) en de informatiebehoeft van de provincie (OTL-Gelderland).

De opdrachtnemers moeten na afloop van het project een COINS 2.0 container met as-built gegevens terug leveren. In een speciale tool (CTS) kan dan op basis van een aantal vooraf gedefinieerde queries een kwaliteitstoets plaatsvinden. Daarnaast wordt een werkwijze ontwikkeld om de data zoveel mogelijk geautomatiseerd terug te kunnen lezen in de beheersystemen van de provincie.

Waar draag het initiatief aan bij?

Het initiatief draagt bij aan 1 van de doelstellingen van het BIM-programma in Gelderland: gegevens vanuit projecten direct beschikbaar maken voor assetmanagement. Het doel is om na afloop van projecten zo snel mogelijk actuele, betrouwbare en complete data beschikbaar te hebben in de beheersystemen van de provincie.

Wat was er voor nodig?

Om de data snel toegankelijk te maken wordt gewerkt met de tool COINS2 Terminal Services (CTS) van softwareontwikkelaar BuildingBits. CTS is een Linked Data software systeem voor het ontvangen van COINS2 containers met verschillende functies zoals:

Daarnaast werden werkprocessen vastgesteld met daarin heldere taken en verantwoordelijkheden van de betrokken rollen (assetbeheerder, databeheer, BIM coördinator, projectmanager).

Tips bij digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving

Wil je ook aan de slag met BIM? Dan heeft de provincie Gelderland nog enkele tips:

Vragen over dit initiatief?

Heb je vragen over dit initiatief? Neem dan contact op met Niels Reyngoud van de provincie Gelderland via n.reyngoud@gelderland.nl.

Over Niels Reyngoud

Niels Reyngoud is werkzaam bij Provincie Gelderland als programmamanager op de onderwerpen BIM en assetmanagement. Hij is nationaal betrokken bij diverse standaardisatie-initiatieven van het BIM Loket (COINS), CROW (IMBOR) en NEN (ICDD, NTA8035, NEN2660) en trekt met dertien andere overheidspartijen het programma BIMPro waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan de ontwikkeling van BIM producten.