Downloads

Documentatie van de norm, bij NEN/CEN/ISO

Gebruikershandleidingen en -wensen

Op Github kunnen nieuwe wensen worden ingebracht voor de thema’s contractspecificaties en areaalgegevens uitwisselen.

Technische handleidingen van BIM loket