Technische uitwerking areaalgegevens uitwisselen

Aanleiding

De COINS community is gevraagd, welke onderwerpen voor hen het belangrijkst zijn, als het gaat om informatieuitwisseling tussen partijen. Hieruit kwamen twee onderwerpen naar voren: Areaalgegevens uitwisselen, en Contract als data. Beide onderwerpen zijn uitgewerkt in een gebruikersbijeenkomst. De gebruikerswensen zijn bijgehouden in Github. Voor areaalgegevens uitwisselen was de conclusie, dat dit nogal een breed begrip is, en dat er behoefte is aan een use case waarin duidelijk wordt gemaakt, wat de gebruikersbehoefte is en (daaruit afgeleid) welke gegevens moeten worden uitgewisseld. Gelderland heeft zich aangeboden om een voorbeeld use case aan te dragen voor het BIM loket.

Werkzaamheden

Op basis van de use case Areaalgegevens uitwisselen wordt technisch uitgewerkt hoe dit het beste kan met ICDD informatiecontainers.