Technische documentatie ICDD

Aanleiding 

Veel gangbare applicaties kunnen nog niet overweg met ICDD. Een eindgebruiker zal zijn  softwareleverancier moeten vragen, of hij verwerking van een ICDD container kan verzorgen. Omdat er nu een ISO-standaard is, is dit aantrekkelijker voor een leverancier: hier kunnen meer klanten gebruik van maken, ook internationaal. Om de implementatie door softwareleveranciers te ondersteunen wordt door BIM loket technische documentatie opgesteld.  

Werkzaamheden 

De technische documentatie zo opstellen en organiseren dat een softwareleverancier geholpen wordt bij implementatie van software die ICDD containers kan opstellen en uitpakken. Hierbij wordt aan het volgende gedacht

 1. Use case, Uitwisselscenario: de aanname is dat gegevens worden uitgewisseld, er is geen "shared data". Use case: Areaalgegevens uitwisselen: Objecten met geometrische representatie (IFC of GML/Geopackage), data-representatie en "documenten". Bij de documenten ook een “Data-representatie” (aanname: er is bij een document meer metadata dan in ICDD zit). 
 2. Een instructie voor een softwareleverancier zonder kennis van linked data die of een beheeromgeving voor icdd links wil ontwikkelen, of links wil genereren vanuit zijn eigen applicatie. Een voorbeeld; veel areaalbeheersystemen bieden de mogelijkheid om een document (of een hele map met documenten) te koppelen aan een object. Dat zijn het soort koppelingen die je naar een ICDD link over zou willen zetten. Daarbij het dilemma voor de eindgebruiker: Hoe voorkom je tegenstrijdigheden tussen links vanuit meer dan één applicatie? Moet je kiezen vanuit welke applicatie je de links opbouwt, of kun je “regels” bedenken zodat er geen tegenstrijdigheden ontstaan? 
 3. Hoe voorkom je tegenstrijdigheden tussen de “metadata” van de documenten en de “links” in de informatiecontainer? 
 4. Regels voor gebruik deep links ?Wanneer het algemene mechanisme gebruiken van een "identifier", wanneer deep links? Idee is om deep links voorlopig alleen te gebruiken bij een combinatie van geometrie in IFC, Geopackage of GML met een link naar de data-representatie van of documenten over de objecten.
 5. Voorbeelden van ICDD containers
 6. Een stap-voor stap beschrijving van de validatie, voorbeelden: is het wel een zip? Bestaat het uit de in ICDD beschreven mapjes?  Kloppen de typeringen, klopt de syntax, is de indexfile in orde? klopt het modelmatig qua ICDD, level 3 is zijn de links tegenstrijdig, verwijzen ze ergens naar? 
 7. De query’s waarmee de controle uitgevoerd kan worden. 
 8. De foutmeldingen bij de controle 
 9. Een onderbouwing van het advies van de expertcommissie om een SAAS-oplossing te willen hebben in plaats van een downloadbare app (executable). 
 10. Een beschrijving van de beperkingen van de verificatieservice (complexe containers, grote hoeveelheden data). 
 11. Een beschrijving van de benodigde onderdelen van de SAAS-oplossing.