Contract als data


De COINS community is gevraagd, welke onderwerpen voor hen het belangrijkst zijn, als het gaat om informatieuitwisseling tussen partijen. Hieruit kwamen twee onderwerpen naar voren: Areaalgegevens uitwisselen, en Contract als data. Beide onderwerpen zijn uitgewerkt in een gebruikersbijeenkomst. De gebruikerswensen zijn bijgehouden in GitHub.

Waar gaat het over? 

Eisen in:

Soms wordt tijdens een tender, vaak op verzoek, wel een dataset geleverd, maar is deze niet juridisch geldig. Dan ligt het risico als er fouten in staan bij de opdrachtnemer.

Zie ook de Business case contract als data.

De gebruikerscommissie gaat aan de slag met de quick win: een format voor de uitwisseling in tabelvorm (.csv) en een set regels om dit eenduidig te maken.

Daarnaast gaat de gebruikerscommissie aan de slag met de grootste belemmering: de juridische bezwaren tegen het uitwisselen van data in plaats van pdf, en een toelichting op de voordelen van data tegenover pdf om vooral de opdrachtgevers te overtuigen van het nut ervan.