Home Standaarden en richtlijnen Open BIM-standaarden
Industry Foundation Classes

IFC


IFC is een neutraal en open bestandsformaat voor het uitwisselen van BIM-specifieke informatie (modelobjecten en hun eigenschappen) tussen softwareapplicaties. IFC biedt een digitale beschrijving van de gebouwde omgeving, inclusief bouwwerken en civiele werken. Met IFC kan de hele bouwkolom, van architect tot aannemer en vastgoedbeheerder, met dezelfde intelligente data werken, binnen hun eigen applicaties.

BIM basis ILS 

Rond IFC is op initiatief van een aantal Nederlandse marktpartijen een gebruiksrichtlijn afgesproken. Deze BIM basis ILS bevat afspraken over het uitwisselformaat, de basisstructuur en de wijze waarop je objectinformatie moet borgen. Naast IFC wordt daarbij ook de open BIM-standaard NL-SfB toegepast.