Dé CAD-standaard van de GWW-sector

NLCS is dé CAD-standaard van de Nederlandse GWW-sector. Deze open standaard bevat afspraken voor het omgaan met metadata, digitaal tekenen, het uiterlijk van de tekening en – vooral – de coderingssystematiek en lagenstructuur van tekenwerk. 

Waarom is een CAD-standaard nodig?

Noodzaak voor opdrachtgever én -nemer

Dat NLCS steeds breder wordt toegepast, hangt samen met het feit dat de behoefte binnen de GWW-sector aan een CAD-standaard de laatste jaren sterk is gegroeid. Overheidsopdrachtgevers besteden steeds meer werk uit, ook ontwerp- en tekenwerk. Voor hen is het essentieel dat tekenwerk van verschillende opdrachtnemers er hetzelfde uitziet en op dezelfde wijze is opgebouwd.

Voor de opdrachtnemers is het belangrijk dat alle opdrachtgevers dezelfde eisen stellen aan het tekenwerk en dat niet voor iedere opdrachtgever andere tekenafspraken gelden. 

Er is een breed draagvlak voor de standaard bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Toonaangevende opdrachtgevers, ingenieurs- en adviesbureaus en bouwondernemingen investeren samen in de ontwikkeling.

Wat levert het gebruik van NLCS op?

Wat kan het gebruik van een CAD-standaard als NLCS u opleveren? Lees het antwoord van een aantal NLCS-gebruikers, in een selectie van artikelen over praktijktoepassingen van NLCS.

Meerjarenstrategie

De ambitie is om de NLCS in de toekomst te positioneren als een volwaardige ‘Level 2’ standaard, die in combinatie met open BIM-standaarden volledig inzetbaar is in BIM-projecten (met name) in de buitenruimte. Naast de reeds gerealiseerde koppeling tussen BGT en NLCS, is het doel voor de komende jaren om ook aansluiting te zoeken met andere relevante gegevensstandaarden voor de gehele GWW-sector: IMBOR, IMKL, GWSW en OTL spoor.

Deze ontwikkeling is cruciaal in de opmaat van de NLCS naar een BIM ‘Level 2’ standaard, om deze reden wordt dit werkpakket voor meerdere jaren voortgezet.

NLCS en het BIM Loket

NLCS maakt deel uit van de BIM Loket familie. Het BIM Loket is hét kennisplatform en centraal aanspreekpunt rond open BIM-standaarden in Nederland. In het BIM Loket werken de betrokken beheerorganisaties nauw samen. 

Helpdesk 

Heeft u vragen over NLCS, dan kan de NLCS Helpdesk u verder helpen.