Werken met NLCS

CAD-Applicaties

Een CAD-standaard is niet goed bruikbaar zonder CAD-applicaties die het tekenen volgens de standaard ondersteunen. De Projectgroep NLCS heeft daarom al in 2007 contact opgenomen met de belangrijkste leveranciers van CAD-applicaties voor de GWW-sector. Allen bleken bereid om hun applicaties geschikt te maken voor NLCS en daarin te investeren. Sindsdien voert de beheerorganisatie regelmatig overleg met de leveranciers. Via terugkoppeling van hun ervaringen met tussentijdse versies van NLCS hebben de softwarehuizen belangrijke bijdragen geleverd aan de kwaliteit van de standaard. Ga hier naar ons overzicht van leveranciers van NLCS applicaties.

Werken met NLCS-applicatie

De NLCS-applicaties (voor AutoCAD en MicroStation) zorgen er onder andere voor, dat een tekenaar wordt begeleid en ondersteund bij het toepassen van de NLCS. Hij of zij kiest uit een bibliotheek, via een menustructuur, een te tekenen object (bijvoorbeeld een bepaald type trottoirband) en plaatst het in de tekening. De applicatie zorgt ervoor dat het object automatisch in de juiste laag met de juiste presentatie in de tekening wordt geplaatst. Daarnaast kunnen de applicaties handige routines bevatten voor het snel en efficiƫnt tekenen van ingewikkelde objecten en het plaatsen van bijvoorbeeld arceringen en symbolen. Een civieltechnisch tekenaar kan eigenlijk niet zonder.