Home NLCS Werkpakketten

2D/3D/GIS

In de GWW-sector worden kunstwerken steeds meer in 3D ontworpen en uitgewerkt.

Voor de 3D applicaties worden door de gebruikersverenigingen bibliotheken ontwikkeld. Daarbij is afstemming met de NLCS voor de 2D-representatie, naamgeving en bijvoorbeeld metadata gewenst.

De NLCS wordt momenteel deels gebruikt voor 2D exports vanuit 3D CAD / BIM modellen. De implementatie is niet volledig en op een verouderde versie van de NLCS gebaseerd.

Voor het uitwisselen van 3D modellen ontwikkelt Building Smart International de open BIM standaard IFC. Eind 2020 staat de release van de uitbreiding IFC Infra gepland. Voor de internationale afstemming is het gewenst om te verkennen hoe de NLCS hier aansluiting op kan vinden.

Daarnaast krijgt GIS ook in de Infra sector een steeds prominentere rol. Het ontsluiten van data is een belangrijke enabler om met BIM aan de slag te gaan. Door de afstemming met GIS wordt het tevens mogelijk om (data) analyses op basis van de NLCS-tekeningen te maken. Deze ontwikkeling speelt ook op de internationale softwaremarkt, zo zijn ESRI en Autodesk een strategische samenwerking aangegaan op dit terrein. Voor de doorontwikkeling van de NLCS is het dan ook wenselijk om inzicht te krijgen in hoe de link tussen CAD en GIS gelegd kan worden.

De NLCS is reeds voorbereid op het uitwisselen van GIS data, dit wordt echter nog niet breed toegepast.