Home NLCS Jaarplan

Op basis van de in 2019 opgestelde businesscase ontwikkelt een werkgroep voorstellen voor uitbreiding van de NLCS voor het gebruik in projecten (en beheer) op het gebied van Stedelijk Spoor (trambaannetwerken). Om de impact inzichtelijk te maken start de groep met het inventariseren van de huidige tekenstandaarden en de afstemming met de ontwikkeling van de OTL (Object Type Library) -spoor.

Resultaten werkpakket

Er komen basisafspraken over ondermeer: 

De werkgroep pakt de implementatie en ontwikkeling van de NLCS samen op volgens het onderstaande stappenplan:

  1. Voorschrijven gebruik metadata conform de NLCS (zit in het tekenhoofd) zodat de tekeningen vindbaar zijn in het digitale archief;
  2. Objectenstructuur NLCS opstellen op basis van OTL Spoor (Pro Rail);
  3. NLCS bibliotheek maken op basis van de momenteel in gebruik zijnde standaarden van de partijen;
  4. Uitrol in een nieuwe release van de NLCS.

Leden werkgroep

Meer informatie

Meer weten over de ontwikkelingen van dit project, ervaringen vanuit uw eigen organisatie delen of meedenken met dit initiatief? Of kent u een initiatief dat hierop aansluit? Neem dan contact op met Aydemir Çetin of Corné Helmons.


Deel deze pagina: