Home NLCS Werkpakketten

Stedelijk spoor

Op basis van het in 2019 opgestelde convenant tussen BIM Loket en de stedelijke vervoersbedrijven MET Amsterdam/GVB/HTM/RET en U-OV ontwikkelt een werkgroep voorstellen met metro- en tramobjecten, voor het gebruik in projecten (en beheer) op het gebied van Stedelijk Spoor. Om de impact inzichtelijk te maken, start de werkgroep met het inventariseren van de huidige tekenstandaarden, en met de afstemming van de doorontwikkeling van OTL (Object Type Library) -spoor.

Resultaten werkpakket

Er komen basisafspraken over ondermeer: 

De werkgroep, de betrokken stedelijke vervoersbedrijven en ProRail pakken de implementatie en ontwikkeling van de NLCS stapsgewijs op:

  1. Voorschrijven gebruik metadata conform de NLCS (zit in het tekenhoofd) zodat de tekeningen efficiënter te vinden zijn in het digitale archief;
  2. Objectenstructuur metro- en tramobjecten opstellen op basis van OTL Spoor (ProRail);
  3. Bestaande NLCS-bibliotheek uitbreiden met metro en tram, op basis van in gebruik zijnde eigen bibliotheken van de betrokken partijen;
  4. Uitrol in een nieuwe release van de NLCS.

Leden werkgroep

Meer informatie

Meer weten over de ontwikkelingen van dit project, ervaringen vanuit uw eigen organisatie delen of meedenken met dit initiatief? Of kent u een initiatief dat hierop aansluit? Neem dan contact op met Aydemir Çetin of Corné Helmons.