Minimale kwaliteitseisen

Waaraan moet NLCS software minimaal voldoen?

Voor een NLCS tekenapplicatie geldt dat het resultaat (de tekening) moet voldoen aan de formele Beschrijving en dat dit getoetst moet kunnen worden. De belangrijkste voorwaarden hiervoor kunnen kort worden samengevat in onderstaande punten; drie voor tekenen en één voor de controle.

  1. Instellen en kunnen toepassen van systeem- en tekeninginstellingen, zoals beschreven in de paragrafen 3.1 t/m 3.4 van de Formele beschrijving. Het betreft hier specifiek het kunnen toepassen en ondersteunen van NLCS versies, gebruik van voorgeschreven eenheden, disciplines, statussen en schaalinstellingen.
  2. Aanmaken van NLCS Objecten op NLCS lagen conform de voorgeschreven structuur in de Formele beschrijving, zoals beschreven in hoofdstuk 5 en opgenomen in de NLCS database.
  3. Gebruik van de verschillende soorten entiteiten en plaatsen op passende NLCS lagen conform de Formele beschrijving, zoals beschreven in hoofdstuk 4. Het betreft hier specifiek het kunnen toepassen van:

4. Controle mogelijkheid van een NLCS tekening waarbij afwijkingen ten opzicht van de standaard moeten kunnen worden gerapporteerd.

De basis voor deze controle vormt de NLCS Formele beschrijving, aangevuld met de database en bibliotheken. De uitgebreide specificatie van de inhoudelijke controleregels kunt u hier downloaden: Uitgangspunten NLCS controles (PDF).