Home NLCS Werkpakketten

Aansluiting op OTL's

Op dit moment kent de NLCS een eigen decompositie en naamgeving van objecten, en hun kenmerken. De naamgeving, kenmerken en bijbehorende definities worden domeinspecifiek vastgelegd in informatiemodellen als o.a. IMBOR, IMKL en het GWSW. De huidige versie van de NLCS sluit hier nog niet 100 procent op aan. De eerste stap is om de NLCS objecten af te stemmen op de vigerende informatie standaarden.

Onderzoek met softwareleveranciers

Daarnaast is er een verdere verdieping nodig om vanuit de NLCS een dataset te vullen conform de eerdergenoemde standaarden. Om dit te realiseren wordt een onderzoek gestart samen met de softwareleveranciers van de NLCS

Onderzocht wordt de mogelijkheid om met de CAD-applicatie de objecten te definiƫren vanuit het datamodel (OTL ) inclusief de kenmerken (attributen) en deze vervolgens middels tooling als NLCS objecten te tekenen. Het doel is om aanvullende kenmerken als data aan de NLCS-objecten te koppelen, zodat hier vervolgens een dataset uit gegenereerd kan worden volgens o.a. de GWSW-methodiek .