Home NLCS Werkpakketten

Netbeheer

Eén methode waarmee onder andere de netbeheerders, gemeenten, ingenieursbureaus en aannemers samen kunnen werken aan informatie en een soepele uitwisseling daarvan, gebaseerd op reeds bestaande standaarden en systemen. Dat is het doel van projectplan waaraan momenteel wordt gewerkt binnen het werkpakket Netbeheer. 

Kosten besparen

Het slim combineren en afstemmen van diverse standaarden waarmee Netbeheerders en partners werken draagt uiteindelijk bij aan het verlagen van de Total Cost of Ownership (TCO) van assets. Want met een efficiënte samenwerkingsmethode kun je immers kosten, tijd en moeite besparen op gebied van informatiemanagement in de keten. 

Complexe puzzel

Nederland staat voor grote opgaven op gebied van ondergrondse infrastructuur. Een combinatie van vervangingsopgaven in de boven- en ondergrond, de energietransitie, klimaatadaptatie en 5G zorgt voor een complexe puzzel. Deze opgaven worden verder bemoeilijkt door beperkte ruimte in de ondergrond, beperkte uitvoeringscapaciteit en een groot aantal betrokken partijen. 

Een complex vraagstuk dus, dat vraagt om ketensamenwerking. Daarbij is de onderlinge communicatie en uitwisseling van gegevens van groot belang. Door te werken met afgesproken normen en standaarden wordt informatie uitwisselbaar en herbruikbaar. 

Welke digitale samenwerking is er al?

Er worden al stappen genomen om tot een goede manier van digitale samenwerking te komen. Denk hierbij aan het Programma Integrale Ketensamenwerking in de Ondergrond (PIKO) en het programma Samenwerken in de Ondergrond (SidO). Deze programma’s bevorderen de samenwerking tussen partijen in de ondergrond.

Het plan voor het combineren van NLCS dat nu binnen het werkpakket Netbeheer wordt uitgewerkt, sluit aan op de bovengenoemde programma’s PIKO en SidO. Bovendien draagt dit project bij aan de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving. Daarom is inmiddels een projectvoorstel ingediend bij het Digiteam dat de digiGO (nationale digitaliseringsambitie) aanstuurt.

Twee verkenningen

De eerste fase van het project (voorbereidingen lopen om begin 2021 te starten) bestaat uit een verkenning van de behoeftes, wensen en mogelijkheden. De trekkers van het plan gaan inventariseren in welke mate er bij betrokken partijen behoefte en commitment bestaat voor het versnellen van de integrale informatie-uitwisseling. 

Daarnaast komt er een verkenning voor het integreren van bestaande standaarden als de Nederlandse CAD Standaard (NLCS), het Informatiemodel kabels en leidingen (IMKL), het Presentatiemodel kabels en leidingen (PMKL) en het Digitaal samenwerkingsplatform (DSP).

Initiators projectplan

Meer informatie

Wil je de digitale samenwerking in de ondergrond bevorderen binnen je eigen organisatie? Zou je graag meedenken met dit initiatief? Of ken je een initiatief dat hierop aansluit? Neem dan contact op met Aydemir Çetin of Björn Ampting.