Beheerbijdrage & registratie

Heb je besloten ook supporter van de NLCS te worden, gebruik dan de volgende link om jouw bedrijf te registreren: Registratieformulier (klik hier)

Eerst meer weten? Lees dan de informatie hieronder.

Bijdrage voor beheer, nieuwe releases, de helpdesk 

Voor het tekenen volgens de NLCS maak je gebruik van een CAD-applicatie. Hiervoor heb je een licentieovereenkomst afgesloten met een CAD-leverancier. Aan het beheer van de NLCS-standaard zijn echter ook kosten verbonden, die niet worden gedekt door de CAD-leverancier.

Voor een succesvolle standaard is goed beheer onmisbaar. Er is een beheerorganisatie nodig, die niet alleen de standaard beschikbaar stelt, maar ook onderhoudt. Ervaringen en suggesties worden verzameld en verwerkt in nieuwe releases. Daarnaast is er een helpdesk beschikbaar. Voor al deze aspecten worden kosten gemaakt.

Bescheiden bedrag per werkplek

Om de beheerkosten te dekken vragen we per werkplek waar met de NLCS wordt getekend een bijdrage. Deze beheerkosten houden we laag, omdat het BIM Loket geen winstoogmerk heeft. Bovendien hoeven we de investeringskosten voor de ontwikkeling van de NLCS niet terug te verdienen. 

Bekijk de tabel en registreer

Het enige doel is om NLCS als standaard ván, vóór en mét de sector op een hoog niveau te houden. Verder wordt er op transparante wijze inzage gegeven in de inkomsten en uitgaven voor het beheer. Het bedrag dat u bijdraagt voor het beheer van NLCS is afhankelijk van het aantal werkplekken binnen uw bedrijf dat gebruikmaakt van deze standaard. Zie hiervoor de onderstaande tabel.


Tabel - Overzicht bedrijfsgrootte en bijdragen NLCS

Aantal werkplekken Bijdrage per werkplek 
(2023)
1-3 € 85,00
4-5 € 80,00
6 € 75,00
7-8 € 70,00
9-10 € 65,00
11 € 60,00
12 € 55,00
13 € 52,50
14 € 50,00
15-18 € 47,50
19-25 € 42,75
meer dan 25 € 37,50