Home NLCS Werkpakketten

Release 5.0 NLCS

Candidate Release ter inzage

De NLCS Candidate Release 5.0 ligt tot 4 februari 2022 ter inzage. Hieronder kun je de documenten downloaden of inzien. Commentaar kan worden ingediend via de NLCS Helpdesk of via de mail: nlcs@bimloket.nl. Graag bij het indienen het review formulier gebruiken. Deze is te vinden in Dropbox (zie de eerste link hieronder).

Vorig jaar is er aan de update van de mapping tussen de NLCS en de BGT gewerkt. Daarnaast zijn ook de uitgangspunten van de controle tooling voor tekeningen met de softwareleveranciers afgestemd en is er een kwaliteitsslag gemaakt. De aanvullingen die hieruit volgen, worden verwerkt in Release 5.0. 

N.B. de in bovenstaande memo vermelde data zijn achterhaald. De huidige planning is dat de NLCS 5.0 in het 1e kwartaal live gaat.

Planning uitbreidingen

De NLCS Release 5.0 wordt ook voorgedragen bij Forum Standaardisatie, zodat deze ter vervanging van versie 4.0 opgenomen kan worden op de “pas toe of leg uit” lijst. Eventuele uitbreidingen op de NLCS vanuit de werkpakketten Stedelijk spoor, Netbeheerders en GWSW worden verwerkt in een toekomstige release.