Home NLCS Werkpakketten

Uitwisseling GWSW


In dit werkpakket draait het om de koppeling van en uitwisseling tussen de NLCS en het Gegevens Woordenboek Stedelijk Water (GWSW). Dit is een ontologie ontwikkeld door stichting RioNED: een digitale verzameling van eenduidige definities van objecten, hun kenmerken en onderlinge relaties, met alle daarbij relevante aanvullende informatie. 

Gestandaardiseerd gegevensbeheer

Het GWSW is het centrale instrument dat waterbeheerders gebruiken voor een beter en gestandaardiseerd gegevensbeheer. Eén van de kenmerken van GWSW-objecten is de representatie van deze objecten op een tekening of op een GIS kaart.

Mapping en praktijkproef

Om tot een praktijkproef te komen wordt eerst een mapping gerealiseerd op basis van het thema Stedelijk Water, dat conform het GWSW is opgesteld. Op basis van de mapping GWSW – NLCS moet ook de hoofdgroep Riolering herzien worden.

Daarna kan de praktijkproef worden uitgevoerd, waarin een koppeling wordt gerealiseerd tussen het thema Stedelijk Water (GWSW) en de NLCS in lijn met de ervaringen met de ontsluiting van BGT-data.