Het BIM Loket is hét kennisplatform en centraal aanspreekpunt rond open BIM-standaarden in Nederland. In het BIM Loket werken de betrokken beheerorganisaties nauw samen. Bent u gebruiker van open BIM-standaarden? Bij onze helpdesk kunt u terecht met al uw vragen!

Workshop voor leveranciers en ontwikkelaars op 24 maart

22-02-2017
Op 24 maart a.s. organiseert het BIM Loket een tweede Leverancierssessie rond het informeren van de softwaregebruiker over de implementatie van open BIM-standaarden. Het doel van deze bijeenkomst is om het netwerk te versterken en gebruikerswensen te vertalen. Leveranciers en ontwikkelaars zijn van harte welkom! lees verder
 

Reactie BIM Loket op internetconsultatie Invoeringswet Omgevingswet

20-02-2017
Het kabinet werkt aan een bundeling en vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Via zogeheten overgangsrecht regelt de Invoeringswet de overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving. Het BIM Loket heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een reactie in te dienen, om het belang van open BIM-standaarden onder de aandacht te brengen. lees verder