Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
digiGO BIM Loket
Bibliotheek
Home Actueel Activiteiten

digiGO

Samen optrekken, om je eigen bedrijf of organisatie én de gehele branche slimmer en sneller te maken. Dat is de kern van digiGO, een overeenkomst met een gezamenlijke ambitie: digitalisering van de gebouwde omgeving. 


Met de ondertekening van deze digitaliseringsdeal hebben overheid, de brancheverenigingen van de bouw, de installatiesector en de toeleverende industrie afgesproken dat zij de komende jaren zoveel mogelijk sectorbrede afspraken maken over uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie. De coördinatie van de digiGO gebeurt door het Digiteam, aangestuurd vanuit de Bouw Digitaliserings Raad (BDR). Daarin is de gehele sector vertegenwoordigd. Kijk voor meer informatie op www.digigo.nu