Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Standaarden en richtlijnen Informatiemanagement

Model Informatie Protocol

Voor de toepassing van BIM in een bouwproject zijn goede contract- en werkafspraken onontbeerlijk. Dergelijke afspraken worden doorgaans vastgelegd in Informatie Protocollen en BIM Uitvoeringsplannen. De praktijk laat een grote verscheidenheid aan protocollen en uitvoeringsplannen zien. Deze termen worden door elkaar en in verschillende betekenissen gebruikt.

Voorgeschiedenis

De voormalige Bouwinformatieraad (tegenwoordig Bouw Digitaliseringsraad, BDR) constateerde een aantal jaar geleden al een groeiende behoefte aan eenduidigheid. Om daaraan invulling te geven, heeft de BIR Werkgroep BIM Protocol destijds twee modellen gelanceerd: het “Nationaal Model BIM Protocol” en het “Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan”. Het Nationaal Model BIM Protocol is met het oog op de internationale ontwikkelingen en de voorschriften in ISO 19650 vervolgens omgedoopt tot "Model Informatie Protocol".

Projectspecifieke contractbepalingen versus BIM-werkafspraken

Het Model Informatie Protocol is bedoeld als onderlegger voor het vastleggen van projectspecifieke contractbepalingen. Het Model BIM Uitvoeringsplan is een template die projectteams kunnen gebruiken voor het vastleggen van hun onderlinge BIM-werkafspraken. De Modellen bieden een eenduidig begrippenkader, dat aansluit op ontwikkelingen in landen om ons heen en is voorbereid op toekomstige Europese BIM-normering.

Twee versies

Het Model Informatie Protocol kent twee versies:

Meld jouw praktijkervaringen!

Het Model Informatie Protocol en het Model BIM Uitvoeringsplan (Model BUP) zijn in beheer bij het  digiGO BIM Loket. Het gebruik van de Modellen is vrij, maar wij stellen terugkoppeling van ervaringen en suggesties voor verbetering zeer op prijs! Ideeën en opmerkingen bij het Model Informatie Protocol kun je kwijt bij onze Helpdesk.

Voor het Model BUP kun je je bevindingen ook naar de Helpdesk sturen. Daarnaast is er een aparte website over het BUP (klik hier). Als BIM Loket nodigen we je uit deze te bezoeken en te gebruiken, en dagen we jou uit om het Model BUP in projecten te testen en ervaringen en nieuwe inzichten daarom met ons te delen. Op basis daarvan kunnen we dan verbeteringen aanbrengen en uitbrengen. Je kunt jouw bevindingen ook rechtstreeks mailen naar info@digigo.nu