Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
digiGO BIM Loket
Bibliotheek
Home Standaarden en richtlijnen Informatiemanagement

ILS Ontwerp & Engineering

De Informatieleveringsspecificatie Ontwerp & Engineering (ILS O&E) is een initiatief met de potentie om zeer grote impact te maken. Wij ondersteunen dit initiatief van harte. Op 1 januari 2021 is het beheer van de ILS O&E ondergebracht bij het digiGO BIM Loket.

De ILS Ontwerp & Engineering is er om de informatiebehoefte voor de ontwerp- en engineeringsfase eenduidig en herkenbaar te communiceren. Hierin wordt vastgelegd welke informatie waar en wanneer in het proces aanwezig moet zijn. Het niet weten wanneer en waar je welke informatie moet leveren of kan verwachten, zorgt namelijk voor frustraties, fouten en een inefficiënt proces. Dit probleem lijkt steeds nijpender te worden door de toenemende informatisering en digitalisering. In onze gefragmenteerde sector redt een organisatie alleen het niet om deze ban te breken en moeten we collectief structurele verbeteringen doorvoeren. De ILS O&E staat symbool voor het activeren van het collectief en de integrale benadering.

De oplossing die wij bieden ligt eigenlijk voor de hand, namelijk ervoor zorgen dat we elkaar gaan begrijpen. Hiervoor moet er enerzijds begrip komen voor de inhoud en anderzijds herkenning van de wijze van communiceren. Met de lancering van ILS O&E beschikt de sector over een instrument waarmee organisaties binnen projecten een projectspecifieke ILS kunnen maken. Er is afstemming gevonden op inhoud en de wijze van communiceren. Door het uniformeren van de vraagkant (communiceren van de informatiebehoefte) kan de aanbodzijde zich efficiënter en effectiever gaan organiseren. Dit zal in zijn geheel bijdragen aan de integraliteit van het ontwerpproces en de informatieoverdracht naar productie.

De ILS O&E is een aanvulling op het bestaande afsprakenlandschap rondom BIM. Belangrijk is dan ook om te beseffen dat de ILS O&E niet bedoeld is om 1:1 door te zetten op een project, maar juist als hulpmiddel om tot een projectspecifieke ILS te komen die in samenhang staat met het BIM Uitvoeringsplan, het contract en eventuele andere ILS’en. De ILS O&E en de BIM basis ILS liggen in elkaars verlengde en zijn op sectorniveau afgestemd. De organisatie die hiermee werkt moet zelf bepalen hoe zij deze toepassingsrichtlijnen inzet en hoe deze voorwaardelijk worden voor de werkwijze op projectniveau. 

Het maken van een ILS

Zoals eerder vermeld, gaat het bij een ILS om zowel de inhoud als het middel waarmee gecommuniceerd wordt. Voor de huidige versie hebben we gekozen om het gebruik zo laagdrempelig mogelijk te maken en de tools die voorhanden zijn te gebruiken. We beseffen dat er met alle huidige digitale hulpmiddelen meer mogelijk is. Een online configurator kan hierin uitkomst bieden en moet het opstellen van een project-ILS versnellen en vereenvoudigen. Zo’n configurator leidt de gebruiker stap voor stap, per onderdeel door de ILS-onderwerpen en kan op die manier de ILS-adoptie vergroten en de BIM-informatie van modellen verhogen.

Meer weten? Het Versnellingsproject “ILS Configurator” is inmiddels gehonoreerd door de DigiDealGO en in mei 2020 van start gegaan. Lees hier het projectplan:

Documentatie 

Onderstaande documentatie wordt ter beschikking gesteld door de initiatiefnemers en ontsloten via het digiGO BIM Loket. Het beheer van de ILS Ontwerp & Engineering wordt ingevuld door het Multidisciplinaire Team (MDT) van de ILS O&E. Heb je aanvullingen, verbeteringen, op- of aanmerkingen? Mail ze naar helpdesk@bimloket.nl.

Basisbestand:

Toelichtingen: 

Voorbeeldbestanden: