Nieuws


24 maart 2020
corona-maatregelen

corona-maatregelen

Zoals overal hebben de corona-maatregelen ook gevolgen voor onze activiteiten. Houd de berichtgeving goed in de gaten. Wij blijven natuurlijk gewoon bereikbaar, al zult u ons zelden op de Bouwcampus treffen. We ontmoeten u graag virtueel!
19 maart 2020
BIM basis ILS op weg naar versie 2

BIM basis ILS op weg naar versie 2

De BIM basis ILS gaat na vier jaar een nieuwe fase in. Er is een Plan van Aanpak geschreven waarin een duidelijke focus is gesteld om de BIM basis ILS voor een nog breder publiek goed toepasbaar te maken. Dit betekent zowel uitbreiden, verduidelijken als aanscherpen. Ambitie is om de versie 2 in oktober te lanceren. De komende maanden wordt er hard gewerkt om de nieuwe versie concreet uit te werken.
10 maart 2020
Seminar “ISO 19650 and beyond” herhaald op 27 mei

Seminar “ISO 19650 and beyond” herhaald op 27 mei

Het seminar ISO 19650 op 18 mei is uitverkocht. Vanwege de grote belangstelling voor dit onderwerp herhalen we het seminar op 27 mei. U krijgt antwoord op uw vragen over NEN-EN-ISO 19650.
28 februari 2020
Joseph Kuling in Cobouw: Stap over de digitale grenzen heen

Joseph Kuling in Cobouw: Stap over de digitale grenzen heen

We moeten meer investeren in ketenintegratie als we de grote uitdagingen in de bouw willen realiseren. De sector moet vol in moeten zetten op digitalisering. Dat stelt Joseph Kuling, als voorzitter van de Bouw Digitaliserings Raad (BDR), deze week in een opiniestuk in Cobouw.
19 februari 2020
Winkelswerkplaats ingewijd

Winkelswerkplaats ingewijd

In aanwezigheid van naamgever Herman Winkels is onze overlegruimte op De Bouwcampus omgedoopt tot Winkelswerkplaats. Herman fungeerde vanaf de oprichting van het BIM Loket in 2015 enkele jaren als voorzitter van ons bestuur.
13 februari 2020
Stedelijke vervoerders sluiten zich aan bij NLCS

Stedelijke vervoerders sluiten zich aan bij NLCS

De Light Rail-bedrijven van de grote gemeenten tekenden op 29 januari een convenant met het BIM Loket over het gebruik van de NLCS-standaard bij het stedelijk spoor.
10 februari 2020
Seminar “ISO 19650 and beyond” op 18 mei

Seminar “ISO 19650 and beyond” op 18 mei

Er blijken veel vragen te leven rond de normenserie NEN-EN-ISO 19650. Met het seminar “ISO 19650 and beyond” op maandag 18 mei praten we u graag bij, en kijken we waar het BIM Loket mogelijk verder ondersteuning kan leveren.
5 februari 2020
BDR volgt Bouw Informatie Raad (BIR) op

BDR volgt Bouw Informatie Raad (BIR) op

De nieuwe Bouw Digitaliserings Raad (BDR) is een feit. De BDR volgt de Bouw Informatie Raad (BIR) op, en de Kerncoalitie die was opgericht voor het DigiDealGO programma. Op 4 februari kwam de BDR voor het eerst bijeen.
23 januari 2020
Gebruikersbijeenkomsten

Gebruikersbijeenkomsten

Voor de toekomstige doorontwikkeling start BIM Loket een community voor specifieke vragen rondom uitwisselen van informatie over de “digital twin". Gebruikersbijeenkomsten rond de thema's "Areaalgegevens uitwisselen" en "Contract als data" zijn gepland.
10 januari 2020
Landelijke NLCS gebruikers(mid)dag op 26 maart

Landelijke NLCS gebruikers(mid)dag op 26 maart

Het BIM Loket organiseert op 26 maart 2020 de eerste landelijke NLCS gebruikersmiddag, gericht op toepassers van en beslissers.
8 januari 2020
NL/SfB krijgt update installatietechniek

NL/SfB krijgt update installatietechniek

Eind december kwam een update beschikbaar van de veel gebruikte classificatie NL/SfB. De expertcommissie NL/SfB heeft vorig jaar hard gewerkt aan een update voor het onderdeel installatietechniek.
23 december 2019
Kamerbrief over innovatie en kostenreductie in de bouw

Kamerbrief over innovatie en kostenreductie in de bouw

In een brief aan de Tweede Kamer noemt minister Knops digitalisering een voorwaarde voor de noodzakelijke opschaling en industrialisatie van de sector.
20 augustus 2019
DigiDare Award 2019: digitale samenwerking is een kwestie van cultuur

DigiDare Award 2019: digitale samenwerking is een kwestie van cultuur

De DigiDare Award is een nieuwe prijs voor personen of partijen die een cultuur van digitale samenwerking in de bouw bevorderen.