Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 6 januari 2022
Consultatie Richtinggevende principes DSGO

Consultatie Richtinggevende principes DSGO

Van 5 januari tot en met 16 februari 2022 ligt het adviesrapport Richtinggevende principes voor het ontwerp van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) in consultatie. Deze principes geven algemene randvoorwaarden mee om te komen tot veilige, betrouwbare en gecontroleerde uitwisseling van data in de bouwsector. Op 17 januari, van 13.00-14.30 uur, organiseert Geonovum een online bijeenkomst om de principes en het consultatieproces toe te lichten.

De opgaves en ambities in de bouw zijn groot. Er moet in korte tijd veel worden gebouwd. Bij de planning, realisatie en in het onderhoud van de gebouwde omgeving, moet er rekening worden gehouden met klimaatontwikkelingen, energieprestatienormen, duurzaamheid, etc. Alle eisen en ambities bij elkaar overstijgen de mogelijkheden van individuele spelers in de bouw. Samenwerking is nodig. En dat begint met het delen van informatie.

DSGO

In 2019 hebben overheid, opdrachtgevers, brancheverenigingen, de installatiesector en de toeleverende industrie en kennisinstellingen afgesproken dat zij samen inzetten op deelbare, herbruikbare en toegankelijke informatie en innovatie voor de gebouwde omgeving. Data moeten kunnen stromen tussen de private en publieke partijen in de bouw- en installatiesector, maar ook naar inwoners en woningeigenaren. Daarvoor wordt een digitaal stelsel voor de gebouwde omgeving opgezet: DSGO. DSGO is een set van uniforme afspraken die zorgt voor veilige, betrouwbare en gecontroleerde toegang tot data in de gebouwde omgeving. Met deze uniforme afspraken maken alle ketenpartners die actief zijn in de verschillende fases van de levenscyclus van een bouwwerk makkelijk en veilig gebruik van reeds beschikbare data.

Principes

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is in diverse rollen betrokken bij de bouwsector en fungeert als opdrachtgever voor de ontwikkeling van het DSGO. De richtinggevende principes vanuit publiek belang helpen bij het uitwerken van een globale architectuurschets die de werking van het stelsel zal beschrijven. Geonovum, BIM Loket en CROW is gevraagd deze richtinggevende principes op te stellen. Dit adviesrapport is in oktober 2021 opgeleverd. Dit rapport ligt van 5 januari tot en met 16 februari 2022 voor ter consultatie.

Consultatie

Naast de algemene bijeenkomst op 17 januari, organiseren we in de eerste helft van februari nog twee tot drie kleinere sessies waarbij we dieper ingaan op specifieke aspecten van de principes. Op 7 maart geven we een algemene terugkoppeling van alles wat we in de consultatie hebben opgehaald. Op basis van de consultatieresultaten scherpen we het document aan. Op 24 maart ligt het stuk dan voor bij het Bouwberaad.