Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 14 februari 2022
Openbare consultatie: stel COINS-standaard niet meer verplicht

Openbare consultatie: stel COINS-standaard niet meer verplicht

Forum Standaardisatie adviseert de publieke sector over het gebruik van ICT-standaarden en onderhoudt de lijst met ICT-standaarden die verplicht of aanbevolen zijn voor de overheid. Forum Standaardisatie overweegt om COINS niet meer te verplichten of aan te bevelen aan de overheid. COINS is een standaard voor het uitwisselen van samenhangende digitale bouwinformatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Op dit moment staat COINS op de lijst Verplichte Standaarden, waarvoor het principe 'Pas toe of leg uit' geldt. Op advies van een expertgroep overweegt het Forum Standaardisatie om COINS van deze lijst te halen, omdat deze standaard is “ingehaald” door andere ontwikkelingen.

Heb jij hier een mening over? Tot 25 februari kun je reageren op de openbare consultatie.

Overgang naar ICDD

De expertgroep signaleert dat de internationale NEN-EN-ISO 21597 ICDD (Information Container for linked Document Delivery) in feite de opvolger is van de Nederlandse standaard COINS. Onze COINS 2.0 heeft model gestaan voor ICDD, maar praktijkervaringen in Nederland én de inbreng van andere landen resulteerden in een aanzienlijk eenvoudiger standaard. Gebruik van ICDD in combinatie met de NEN 2660-2, de nieuwe norm voor het modelleren van informatie in de gebouwde omgeving, levert een functionaliteit die met COINS 2.0 werd beoogd. Beide standaarden zijn ook onafhankelijk van elkaar toepasbaar. Kijk voor meer informatie op de COINS website van het BIM Loket.