Home Standaarden en richtlijnen Open BIM-standaarden
InformatieModel Geografie

IMGeo

Het InformatieModel Geografie (IMGeo) omvat de verplichte BGT-standaarden, plus gestandaardiseerde details die je kunt gebruiken bij het nader in kaart brengen van wegen, groen en andere topografische onderdelen (ook wel aangeduid met plus- en beheertopografie). Deze detailstandaarden zijn optioneel. IMGeo is beschreven in een gegevenscatalogus.

IMGeo is een uitbreiding op de verplichte Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Een wegdeel is in de BGT bijvoorbeeld omschreven als ‘Wegdeel: rijbaan, gesloten verharding’. Met IMGeo kun je deze beschrijving als volgt detailleren: ‘Wegdeel: rijbaan, gesloten verharding, asfaltbeton’. Door de beschrijving uit te breiden, kun je gemakkelijker informatie uitwisselen met verschillende applicaties. Zo kunnen wegbeheerders en diverse overheidsorganisaties, maar ook bijvoorbeeld de brandweer met dezelfde gegevens werken. Dat is efficiënt en kostenverlagend en draagt bij aan onze veiligheid.