Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 25 maart 2022
Pieter van Teeffelen nieuwe directeur BIM Loket

Pieter van Teeffelen nieuwe directeur BIM Loket

Op 1 april 2022 treedt Pieter van Teeffelen aan als nieuwe directeur van het BIM Loket. Hij neemt het stokje over van Jan Al, die deze functie sinds eind vorig jaar ad interim vervulde. Het BIM Loket heeft zich sinds de oprichting in 2015 ontwikkeld tot een kennisplatform en netwerkorganisatie rond digitalisering in de gebouwde omgeving. Pieter van Teeffelen is een verbinder en bruggenbouwer pur sang, een ervaren ketenregisseur met expertise in informatieorganisaties. Deze eigenschappen maken hem de aangewezen persoon om met het BIM Loket de volgende stap te zetten.

Pieter van Teeffelen brengt ruim 30 jaar ervaring met de (ruimtelijke) informatieorganisatie mee. Hij was binnen de overheid in diverse functies betrokken bij de nationale invoering van digitale plannen, informatisering en standaardisering van (object)informatie en de doorontwikkeling van basisregistraties in samenhang. In zijn huidige positie als directeur van DataLand is hij als vertegenwoordiger van de Nederlandse gemeenten op nationaal niveau sterk betrokken bij informatieprojecten en de beschikbaarheid en uitwisseling van data, de integratie van gegevens-registraties en de implementatie van een digitaal stelsel. Hij was een van de intiatiefnemers van de ‘Routekaart BIM voor gemeenten’.

Van Teeffelen gaat leiding geven aan het BIM Loket in een fase waarin de stichting BIM Loket, de beweging digiGO en het programma DSGO nauwer gaan samenwerken. Alle drie werken aan hetzelfde doel: het aanjagen en faciliteren van de digitalisering van de gebouwde omgeving. Het aantreden van Van Teeffelen valt samen met de verhuizing naar een gezamenlijk kantoor in het Bouwhuis in Zoetermeer.

“Wat me in maatschappelijke zin aantrekt, is dat de noodzaak om te bouwen in Nederland groter is dan ooit. De sector heeft als stip op de horizon een duurzame, klimaatbestendige, circulaire en gezonde gebouwde omgeving. Willen we dat in een flink tempo, op een hoog kwaliteitsniveau én efficiënt bereiken, dan zijn standaardisering en digitalisering cruciale randvoorwaarden. Daarbij speelt het BIM Loket een vitale rol in aanjagen en standaardiseren. In die lijn past ook het DSGO-programma – het sectorbrede digitaliseringsprogramma van de Bouw Digitaliserings Raad – waarbij de vele stakeholders in dit veld samenwerken om een digitaal stelsel voor de gebouwde omgeving (DSGO) op te zetten. Dat leidt tot doelmatige en doeltreffende samenwerking. Het BIM Loket is een enthousiaste en actieve partner in dit grote project”.

Pieter van Teeffelen (r) tekent voor het BIM Loket, in het bijzijn van Roger Tan (l)

Het BIM Loket bestuur is blij met de nieuwe directeur. Voorzitter Roger Tan: “Pieter heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van digitalisering en standaarden. Daarbij is hij in staat om het gezamenlijk belang te vinden in een divers stakeholderveld. Wij zijn ervan overtuigd dat hij de aangewezen persoon is om het BIM Loket een nieuwe fase in te leiden. Wij wensen Pieter veel succes en zien uit naar onze samenwerking in de komende jaren."