Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 4 mei 2022
Dankwoord van Dik

Dankwoord van Dik

Bedankt!


Het zat er al een hele tijd aan te komen, ik heb lang kunnen wennen aan het idee, maar nu het echt zover is, voelt het toch heel vreemd. Per 1 mei is er een einde gekomen aan mijn activiteiten voor BIM Loket! Daarmee komt er ook een einde aan een lange persoonlijke geschiedenis met informatiestandaarden in de sector. Die begon eind jaren ’80 bij EGM onderzoek en liep via de ARTB (Adviesraad Technologiebeleid Bouwnijverheid) en de Vereniging Bouwafsprakenstelsel in de jaren ’90 naadloos over in achtereenvolgens het programma PAIS in de bouw en infra, de Bouwinformatieraad en BIM Loket in deze eeuw. 
Steeds was het grote doel: de ontwikkeling van een “informatietechnische infrastructuur voor de bouw”. Steeds kwamen we een stapje verder. Vaak was het twee stapjes vooruit en dan weer een flinke pas terug, maar toch! Gaat het met de ontwikkeling van DSGO dan nu echt gebeuren? Ik heb daar alle vertrouwen in! De tijd is er (eindelijk?) rijp voor en de randvoorwaarden voor succes waren niet eerder zo gunstig.

Ik kijk met ongelooflijk veel voldoening terug op zeven jaren BIM Loket. De saamhorigheid binnen het team, de samenwerking met de talloze, deskundige commissieleden en vooral ook de contacten met ons almaar groeiende netwerk van BIM professionals gaven mij steeds weer veel energie. Wat een gave community! Het is alsof ik afscheid neem van een heel grote familie. Het is niettemin goed dat een nieuwe generatie het overneemt!


Zeer veel dank aan iedereen voor de plezierige samenwerking! Het ga jullie allen - én de informatisering in de sector - goed. En let op: ik blijf jullie volgen!

Dik Spekkink