Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
BIM Loket
Bibliotheek
Home Bibliotheek Standaarden

Roadmap standaarden

Op basis van de Atlas van open BIM-standaarden en een voorverkenning is de Roadmap standaarden ontwikkeld (klik op de afbeelding hieronder om de eindrapportage te downloaden). 

digiGO versnellingsproject

De Roadmap standaarden is een initiatief van BIM Loket, dat als een digiGO versnellingsproject is medegefinancierd in het kader van de digitaliseringsbeweging digiGO. In het projectvoorstel voor het versnellingsproject is de primaire doelstelling van de Roadmap als volgt omschreven:

“… beschrijving van een ontwikkelingstraject voor open BIM- en GIS-standaarden, gericht op de realisatie van een samenhangend ‘ecosysteem’ van standaarden, als onderdeel van het Digitaal Stelsel Gebouwde omgeving (DSGO)”

Daarnaast heeft de Roadmap tot doel om - mede - de ontwikkelingsstrategie voor de open standaarden en richtlijnen in het palet van BIM Loket voor de komende jaren vorm te geven. Daarbij is vooral onderzocht wat er nodig is om de standaarden beter op elkaar af te stemmen, beter met elkaar te laten samenwerken. Met als uiteindelijk doel: data betekenisvol en systeemonafhankelijk laten ‘stromen’ in en tussen de diverse fasen in de levenscyclus van bouwwerken. 

Schets in grote lijnen

De Roadmap schetst de grote lijnen, draagt onderwerpen aan voor doorontwikkeling en afstemming. Het is aan de BIM Loket Programmacommissie en de beheerorganisaties van de individuele standaarden om hier de komende jaren gezamenlijk verder invulling aan te geven.

De primaire ‘ingang’ voor Roadmap is het palet van open standaarden en richtlijnen van BIM Loket en haar partnerorganisaties. Dit palet dekt niet alles wat er speelt op het gebied van open standaarden in de sector; er zijn vele nationale en internationale initiatieven die niet in het palet terug te vinden zijn, maar zeker relevant zijn voor digitalisering van de Nederlandse bouw- en infrasector. 

Input voor DSGO

De Roadmap vormt op zijn beurt input voor het meerjarenplan van het BIM Loket. Daarnaast is de Roadmap belangrijke input voor het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO), dat de komende jaren op poten wordt gezet in het kader van digiGO.

(klik op de afbeelding om de eindrapportage te downloaden)