Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 18 mei 2022
Lancering herziene NEN 2660 op 23 juni

Lancering herziene NEN 2660 op 23 juni

Wil jij alles weten over de herziene NEN 2660 "Regels voor Informatiemodellering van de Gebouwde Omgeving? Meld je dan aan voor het gratis NEN event op donderdag 23 juni. Bijwonen kan zowel fysiek in Delft als online.

NEN 2660

Een eenduidige methodiek voor gegevensmodellering van de gebouwde omgeving maakt uitwisseling van informatie mogelijk en biedt nieuwe kansen voor toepassing over de gehele levenscyclus van een bouwwerk en zijn onderdelen in zijn omgeving. NEN nodigt organisaties in de woning- en utiliteitsbouw (B&U) en de infrasector (GWW) uit voor een gratis event rond de lancering van de herziene NEN 2660 ‘Regels voor Informatiemodellering van de Gebouwde Omgeving’ op 23 juni 2022 van 14:00 -17:00 uur.

Er dreigt een wildgroei aan gegevensmodellen te ontstaan die niet volgens een congruente methodiek zijn ontwikkeld. Dit belemmert de uitwisseling van informatie binnen organisaties en tussen organisaties onderling. Door uniforme gegevensmodellen te ontwikkelen wordt dit tegengegaan. Zeker met de toekomstige Omgevingswet en circulariteitsdoelstellingen is een toekomstvaste afstemming, uitwisseling, deling en integratie van gegevens uit verschillende bronnen met verschillende views cruciaal. 

Onder leiding van dagvoorzitter Marcel Sukel (Provincie Noord-Holland) praten o.a. Dik Spekkink (BIM Loket), Leo van Ruijven (Croonwolter&dros), Daan Oostinga (Semmtech), Rik Opgenoort (CROW), Michel Böhms (TNO), Berwich Sluer (Boskalis), Dennis Mollet (Bouwend Nederland) en Jaap Bakker (Rijkswaterstaat) vanuit hun verschillende werkvelden door middel van pitches en een paneldiscussie je bij over toepassingsdomeinen als nieuwbouw en infra, beheer en gebouwde omgeving en over het toekomstbeeld van de NEN 2660.

Registreren

Het evenement is hybride: je kunt kiezen om het fysiek bij te wonen in Delft, of online. Deelname is gratis. Meld je aan via de website van de NEN.