Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 19 mei 2022
Henk Hutink in dienst als manager standaarden BIM Loket

Henk Hutink in dienst als manager standaarden BIM Loket

Per 1 juli komt Henk Hutink het BIM Loket en het programma Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving versterken als manager standaarden. Henk treedt bij het BIM Loket in de voetsporen van Dik Spekkink als regisseur van de Roadmap Standaarden. Vanuit het BIM Loket zorgt hij binnen het DSGO-programma voor een goede afstemming tussen het programma en de Roadmap Standaarden. Ook wordt hij verantwoordelijk voor de internationale aansluiting op de ontwikkeling van standaarden.

Henk Hutink brengt een brede en relevante ervaring mee op het gebied van standaardisatie, die hij in verschillende rollen heeft gebouwd. Zo werkte hij de afgelopen 13 jaar als teamleider advies en innovatie bij Nictiz, het Nationaal Instituut voor ICT in de Zorg. Nictiz organiseert de gegevens-uitwisseling en standaardisatie in de zorgsector. Digitalisering van bedrijfsprocessen vormt een rode draad in zijn loopbaan: ook bij Rabobank, ABN Amro, en VGZ Zorgverzekeraars hield hij zich al bezig met gegevensuitwisseling in de hele keten. En gegevensuitwisseling realiseren gaat altijd gepaard met standaardisatievraagstukken.

“Elke sector heeft zijn governance, ontwikkeling en beheer van standaarden op een andere manier ingeregeld. Ik heb onderzoek gedaan naar de governance van de bancaire sector, de medische sector, de levensmiddelenindustrie en de onderwijssector. De manier waarop de governance bepaald is, heeft een grote impact op het gebruik van de standaarden. Ik hoop dat ik veel inzichten mee kan nemen voor mijn werk voor BIM Loket en DSGO” aldus Henk.

BIM Loket-directeur Pieter van Teeffelen is erg blij met de komst van Henk: “De opbouwfase is achter de rug, ons kennis- en kennissennetwerk staat, en we zijn toe aan de volgende stap van regie op de afstemming en doorontwikkeling van standaarden. Met Henk krijgen we een inhoudelijk expert in ons team die met zijn brede kennis en ervaring van grote waarde is voor de invulling van die regierol”.

Ook Ries Bode, programmadirecteur Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving, is enthousiast. “Met zijn kennis en ervaring op het gebied van standaardisatie voor het uitwisselen van gegevens kan Henk een uitstekende brugfunctie vervullen tussen het project Ketenlandschap van het DSGO programma en de Roadmap Standaarden. Ik kijk uit naar onze samenwerking!”.