Home Standaarden en richtlijnen Standaarden voor BIM

Open standaarden kunnen alleen goed blijven functioneren door juist beheer. Dit vraagt een zorgvuldig en transparant beheerproces, met een open besluitvorming. Heel kort samengevat betekent goed beheer van open standaarden dat een beheerder:

Wie beheert welke standaard?

Een deel van de open BIM-standaarden in ons palet is volledig in beheer bij het BIM Loket. Het overige deel wordt extern beheerd, door relevante kennisinstituten waarmee we nauw samenwerken. Voor het beheer van de eigen standaarden heeft het BIM Loket een vaste beheerorganisatie ingericht (zie afbeelding hieronder). Mede met het oog op de hierboven geschetste transparantie, voeren we het beheer van onze standaarden uit volgens de BOMOS richtlijnen.

Meer weten over de regels en de organisatie van het beheer van open standaarden? Raadpleeg dan ons BIM Loket beheerplan.

Schematische weergave van de organisatie van het beheer van open standaarden, die onder volledig beheer van het BIM Loket vallen:


Deel deze pagina: