Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 4 oktober 2022
Maaike Beerepoot neemt afscheid als bestuurslid

Maaike Beerepoot neemt afscheid als bestuurslid

Maaike was het langst zittende bestuurslid: ruim vier jaar zette zij zich met volle overgave in voor het BIM Loket en later ook digiGO. Ze zag het vooral als haar taak om bij te dragen aan de verbreding van het toepassen van BIM, van de koplopers naar een veel grotere groep. In een interview in 2021 voor het BIM Loket zei ze hier het volgende over: ‘We moeten samen werken aan een roadmap. Op zo’n manier dat organisaties gemakkelijk kunnen aanhaken en opgeleverde data en instrumenten direct in hun operationeel proces kunnen inbrengen.’

Het BIM Loket is Maaike zeer erkentelijk voor haar inzet, hetgeen tijdens haar laatste bestuursvergadering is onderstreept met een dankwoord en bloemen. De bestuursfunctie van Maaike is overgenomen door Roeland Allewijn (Chief Data Officer RWS).