Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 12 oktober 2022
D-Day 2022:

D-Day 2022: 'Samen hebben we meer slagkracht'

Het thema luidt ‘Durf te delen’. Een motto dat de ruim 300 deelnemers met beide handen aangrijpen. Na twee online edities is het voor alle deelnemers weer bijzonder fijn om elkaar live te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.  

De dag start met een talkshow, waarin wordt gereflecteerd op de vraag hoe het er nu voor staat met de digitaliseringsopgave. Roger Tan, voorzitter van het BIM Loket-bestuur: “Er worden echt stappen gemaakt. Dat illustreert de grote opkomst vandaag. Dit is blijkbaar het moment om werk te maken van digitale versnelling!”

Koesteren en slagkracht

BIM Loket-directeur Pieter van Teeffelen deelt het optimisme: “We maken inderdaad vaart. Er wordt steeds meer kennis gedeeld, ons ‘clubhuis’ staat en het fundament voor digitaal samenwerken ligt er. Verworvenheden die we samen met digiGO zullen blijven koesteren. Bovendien zorgt ons samengaan voor meer bestuurlijke slagkracht.”

Pieter verwijst met deze woorden naar het feit dat het BIM Loket en digiGO inmiddels “met veel plezier samenwonen” in Zoetermeer, en in de loop van de komende maanden toewerken naar één integrale organisatie. “We zitten op de 2e verdieping, we beschikken over flexplekken en goede koffie. Iedereen uit het netwerk is daar van harte welkom!”

Ries Bode, programmadirecteur Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) zoomt vervolgens in op de ambities en acties van dat ‘digiGO 2.0’: “Die vind je op hoofdlijnen terug in de digiGO Uitvoeringsagenda. De exacte route bepalen we samen met alle belanghebbenden!”

Vertrouwen

De grootste drempel bij de ontwikkeling van het DSGO wordt volgens Bode gevormd door wederzijds vertrouwen: “Het is daarom zaak om zeer helder af te spreken wie wanneer welke informatie kan en wil delen, én ook hoe we die informatie-uitwisseling goed beveiligen.”

Claudia Reiner (lid van de Bouwdigitaliseringsraad namens de sector Techniek) wijst eveneens op het belang van een vertrouwensbasis: “Data delen betekent gecontroleerde toegang, dat kun je niet alleen, daar hebben we elkaar én ook de overheid hard bij nodig!”

Trekken, sleuren en blijven praten

Die overheid komt vervolgens aan het woord bij een tafelgesprek, samen met twee andere O’s: ondernemers en opdrachtgevers. Ferdi Licher (directeur Bouwen en Energie Ministerie van BZK): “Digitale versnelling heeft kans van slagen als wij als overheid via onze regierol zaken af weten te dwingen” en: “Als overheid kunnen wij regelen dat er échte afspraken worden gemaakt over federatief datadelen. Zodat de markt sneller een keuze kan maken uit de benodigde standaarden en richtlijnen.”

Titia Siertsema (voorzitter NVTB) benadrukt de urgentie van digitaal versnellen namens de ondernemers: “Het blijft zaak dat wij dit thema keer op keer op de agenda zetten. Zeker met het oog op de grote maatschappelijke vraagstukken waar we mee worstelen” en even later: “Dit gaat niet vanzelf. Dit betekent trekken, sleuren en blijven praten!”

Titia reageert daarmee op reacties uit het publiek, die ondertussen via Mentimeter op een groot scherm verschijnen. Daaraan is duidelijk af te lezen dat de deelnemers nog de nodige reserves hebben. Op de vraag ‘Maken we genoeg vaart met digitalisering?’ variëren de antwoorden van een glashard ‘nee’ en ‘het gaat te traag’ tot een voorzichtig ‘ja, maar’. Op de vraag ‘Bij wie ligt de grootste opdracht voor versnelling’ is de reactie glashelder: hierbij wijst verreweg het grootste deel van het publiek naar de opdrachtgevers.

Opdrachtgevers onder de loep

Roeland Allewijn (Chief Data Officer Rijkswaterstaat) geeft desgevraagd aan dat hij de uitkomst van de peiling volledig begrijpt: “De noodzaak van digitale samenwerking kan nog beter worden benadrukt. Daarbij vervullen wij als grote opdrachtgevers dé cruciale schakel.” Hij geeft aan dat je daarbij moet bedenken dat veranderen in grote ‘mammoetorganisaties’ zoals RWS niet gemakkelijk is, maar “We gaan ervoor, samen met de markt!”

DigiDare Award

Dan is het tijd voor de praktijk van digitale samenwerking: de uitreiking van de DigiDare Award. Nadat de drie finalisten hun inzending nog een keer kort mogen pitchen, wijst het publiek met overgrote meerderheid het project Vergunningscontroleservice van Gemeente Rotterdam aan als winnaar. Meer hierover lees je in een nieuwsbericht elders op deze website.

‘The making of DSGO’

De plenaire ochtend werd afgesloten met een korte toelichting van Ries Bode op de stand van zaken rondom het DSGO. Hoe dit stelsel precies vorm gaat krijgen en wie daarbij een centrale rol spelen, werd uitgelegd met ‘The making of DSGO’ (zie hieronder). Ries: “Inmiddels is een eerste set deliverables opgeleverd: documenten op basis waarvan we DSGO ontwikkelen. Deze resultaten leggen we graag vanmiddag ter reflectie aan jullie voor, tijdens 2e DSGO Werkconferentie.”

De diepte in

Wie niet meedeed aan de DSGO-werkconferentie, koos ‘s middags uit een groot aantal andere deelsessies. Die waren ingedeeld in thema’s die verwijzen naar de ambities van de digiGO Uitvoeringsagenda: de Roadmap Standaarden, het Aanjagen van Digitalisering en DigiVaardig. Een korte uitleg van deze ambities kun je vinden in de flyer ‘digiGO in een notendop’.

In deze themasessies werd onder andere dieper ingegaan op de rol van de overheid met de vraag ‘Moet de overheid standaarden verplichten?’, werden nieuwe ideeën en tools gepresenteerd zoals een prototype van de ILS Configurator en – last but not least – werd volop gediscussieerd over op het belang van menselijke vaardigheden en hoe deze competenties aan te boren en te vergroten.

Deze dag gemist? Ga naar de pagina Terugblik editie 2022 op de digiGO website voor een video impressie, een opname van het plenaire deel van het programma en een serie foto's.