Actueel
Standaarden en richtlijnen
Online Friday: Prestatie-eisenmodel

Online Friday: Prestatie-eisenmodel

Online Friday: Prestatie-eisenmodel

De BIM basis ILS schrijft voor om ‘relevante bouwfysische eigenschappen’ aan de objecten toe te voegen, zoals bijvoorbeeld de wbdbo-waarde, inbraakwerendheid of isolatiewaardes. In de praktijk komt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de modellerend architect te liggen. Er ontstaat een één-tweetje tussen de adviseur, die op de pdf-plattegrond van de architect de prestatie-eisen adviseert, en de architect, die deze waardes overneemt in het model. De adviseur zal op zijn/haar beurt controleren of het advies goed is overgenomen. Een omslachtig proces, dat zeker ruimte voor optimalisatie laat.

Naar een prestatie-eisenmodel

Eigenlijk ligt het voor de hand dat de adviseur verantwoordelijk en eigenaar wordt van de prestatie-eisen informatie. Dan ontstaat er een ‘prestatie-eisenmodel’ waar het advies wordt vastgelegd in 3D, maar ook op plattegrond zichtbaar is bij de architect, voor de aanvraag omgevingsvergunning. Tijdens deze Online Friday gaat Martin Vrielink (Nieman) graag het gesprek met je aan. Wat zou de meerwaarde kunnen zijn van een prestatie-eisenmodel? Is hier behoefte aan in de markt? En wat zijn de praktische, technische of procesmatige bezwaren?

Tijd

Deze online sessie duurt van 15:00-16:00 uur.

Aanmelden

Meld je gratis aan voor deze Online Friday.

Over de Online Fridays

Maandelijks praten we online een uurtje bij over de ontwikkelingen in de wereld van digitalisering van de gebouwde omgeving. Op vrijdagmiddag delen we het laatste nieuws, peilen de stemming en behandelen een actueel thema. Informeel, maar met inhoud.

Meer informatie en registraties van eerdere Online Fridays vind je hier.

Datum

27 januari 2023

Locatie

Online